Målgruppe

MÅLGRUPPE

 

 

Kirkernes Familiehjælp ønsker at hjælpe økonomiske trængte børnefamilier, som ikke kan få familielivet til at hænge sammen.

 

Hjælpen er primært tænkt til forældre der er på overførelsesindkomst, herunder kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge eller pension og som er ramt på flere økonomiske og sociale områder. Det er en forudsætning, at familien har børn i alderen 0-18 år, og at familien er bosiddende i Randers Kommune.

 

Familier, der f.eks. grundet den økonomiske krise, har mistet job og hus, men som ellers har et støttende netværk og har mulighed for at lave en fleksibel aftale med banken, hører ikke umiddelbart under vores målgruppe. Kirkernes Familiehjælp er tiltænkt de familier, der ikke har andre muligheder. 

 

Det er bl.a. sagsbehandlere på Familieafdelingen i Randers Kommune, som visiterer familier til Kirkernes Familiehjælp. Det er derfor overnævnte, der vurderer, om den enkelte familie hører under vores målgruppe i forhold til det økonomiske aspekt.

GODT AT VIDE

 

 

TØJUDDELING

 

 

 

Tidspunkt: Datosatte torsdage mellem
kl 16.30 og 18.00

 

 

MADUDDELING

 

 

 

Tidspunkt: Datosatte onsdage mellem
kl 16.00 og 17.00

Det serveres let aftensmad

 

I forbindelse med maduddelingenunsplash