Målgruppe

MÅLGRUPPE

 

 

Kirkernes Familiehjælp ønsker at hjælpe økonomiske trængte børnefamilier, som ikke kan få familielivet til at hænge sammen.

 

Hjælpen er primært tænkt til forældre der er på overførelsesindkomst, herunder kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge eller pension og som er ramt på flere økonomiske og sociale områder. Det er en forudsætning at familien har børn i alderen 0-18 år og at familien er bosiddende i Randers Kommune.

 

Familier der f.eks. grundet den økonomiske krise har mistet job og hus, men som ellers har et støttende netværk og har mulighed for at lave en fleksibel aftale med banken, hører ikke umiddelbart under vores målgruppe. Kirkernes Familiehjælp er tiltænkt de familier der ikke har andre muligheder. 

 

Det er sagsbehandlere på Familieafdelingen i Randers Kommune som visiterer familier til Kirkernes Familiehjælp. Det er derfor overnævnte der vurderer, om den enkelte familie hører under vores målgruppen i forhold til det økonomiske aspekt.

GODT AT VIDE

 

 

TØJUDDELING

 

 

 

Tidspunkt: mellem kl 12.30 og 14.30

 

 

MADUDDELING

 

 

 

Tidspunkt: mellem kl 16 og 17.

Det serveres let aftensmad

 

Tilbuddet tilpasses varierende Corona-restriktioner.