Om

BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen består af medlemmer fra medlemskirkerne Frikirken Randers og Kronjyllands Frimenighed.

 

Bestyrelsen er ifølge vedtægterne på valg henholdsvis hvert og hvert andet år på det årlige repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen har ansvaret for organisationens overordnede virke og økonomi, og varetager også organisationens daglige ledelse.

 

ØKONOMI

Kirkernes Familiehjælp er finansieret ved kirkernes medlemsbidrag, puljemidler, fonde, loger, øvrige foreninger samt private gaver. Alle medlemskirker har en økonomisk aftale med Kirkernes Familiehjælp. Medlemskirkerne bidrager yderligere med lokaler og frivillige medarbejder.

 

De penge vi modtager fra foreninger, loger og enkeltpersoner går udelukkende til selve indsatsen til gavn for familierne, medmindre andet er aftalt. Vi bruger som udgangspunkt så lidt som muligt til administration.

 

Økonomien varetages af vores kasserer og regnskabet revideres i overensstemmelse med vedtægterne af en internt valgt revisorer. Regnskab og budget godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde i april måned.

BESTYRELSEN

 

Henrik Steuer Carlsen (Formand)

Lili Ruby (Kasserer)

Berit Nielsen (Visitation)

Kjersti Dirksen (Sekretær)

Bent Byskov Andersen

Trine Puggaard


FRIVILLIGE

 

Udover bestyrelsen består Kirkernes Familiehjælp af mange frivillige.

 

Hvert område har sit koordinerende team, der står for den daglige drift.

NYTTIGE LINKS

 

Her findes link til ansøgningsskema og til medlemskirkernes hjemmesider:

 

Ansøg om hjælp (PDF)

Frikirken Randers

Kronjyllands frimenighed

PRIVATLIVSPOLITIK


Vor privatlivspolitik kan du finde på dette link.