Om

BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen består af medlemmer fra de tre medlemskirker: Den Evangeliske Frikirke, Kronjyllands Frimenighed og Fabrikken i Assentoft.

 

Bestyrelsen er ifølge vedtægterne på valg henholdsvis hvert og hvert andet år på det årlige repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen har ansvaret for organisationens overordnede virke og økonomi, og varetager også organisationens daglige ledelse.

 

ØKONOMI

Kirkernes Familiehjælp er finansieret ved kirkernes medlemsbidrag, puljemidler, fonde, loger, øvrige foreninger samt private gaver. Alle medlemskirker har en økonomisk aftale med Kirkernes Familiehjælp. Medlemskirkerne bidrager yderligere med lokaler og frivillige medarbejder.

 

De penge vi modtager fra loger, foreninger og enkelt personer går udelukkende til selve indsatsen til gavn for familierne, men mindre andet er aftalt. Vi bruger som udgangspunkt så lidt som muligt til administration.

 

Økonomien varetages af vores kasser og regnskabet revideres i overensstemmelse med vedtægterne af en internt valgt revisorer. Regnskab og budget godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde i april måned.

BESTYRELSEN

 

Kjersti Dirksen (formand)

Lili Ruby (kasserer og visitation)

Berit Nielsen (sekretær og visitation)

Jan Nielsen (næstformand)

Maj-brit Jørgensen

Henrik Carlsen

FRIVILLIGE

 

Udover bestyrelsen består Kirkernes Familiehjælp af mange frivillige.

 

Hvert område har sit koordinerende team, der står for den daglige drift.

NYTTIGE LINKS

 

Her findes link til ansøgningsskema og til medlemskirkernes hjemmesider:

 

PRIVATLIVSPOLITIK


Vor privatlivspolitik kan du finde på dette link.