Om

BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen består af medlemmer fra Frikirken Randers,  Kronjyllands Frimenighed og Indre Mission.

 

Bestyrelsen er ifølge vedtægterne på valg henholdsvis hvert og hvert andet år på det årlige repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen har ansvaret for organisationens overordnede virke og økonomi, og varetager også organisationens daglige ledelse.

 

ØKONOMI

Kirkernes Familiehjælp er finansieret ved kirkernes medlemsbidrag, puljemidler, fonde, loger, øvrige foreninger samt private gaver. Alle medlemskirker har en økonomisk aftale med Kirkernes Familiehjælp. Medlemskirkerne bidrager yderligere med lokaler og frivillige medarbejder.

 

De penge, vi modtager fra foreninger, loger og enkeltpersoner, går udelukkende til selve indsatsen til gavn for familierne, medmindre andet er aftalt. Vi bruger som udgangspunkt så lidt som muligt til administration.

 

Økonomien varetages af vores kasserer, og regnskabet revideres i overensstemmelse med vedtægterne af en internt valgt revisorer. Regnskab og budget godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde i april måned.

BESTYRELSEN

 

Henrik Steuer Carlsen (Formand og sekretær)

Leif Grotum Sørensen (Kasserer)

Els Verkaik (Visitation)

Claus Langdahl

Bent Byskov Andersen

Trine Puggaard

Leila Plauborg HansenFRIVILLIGE

 

Udover bestyrelsen består Kirkernes Familiehjælp af mange frivillige.

 

Hvert område har sit koordinerende team, der står for den daglige drift.

NYTTIGE LINKS

 

Her findes link til ansøgningsskema og til medlemskirkernes hjemmesider:

 

Ansøg om hjælp (PDF)

Frikirken Randers

Kronjyllands frimenighed

PRIVATLIVSPOLITIK


Vor privatlivspolitik kan du finde på dette link.